PRESENTACIÓN DO NOSO PROXECTO

No pasado mes de xullo, presentamos o que soamente era un proxecto. Vigo Pesqueiro achegábase por primeira vez ao salón de actos de Fundamar/ARVI para mostrarse aos sectores turístico e pesqueiro da nosa cidade. Nunha xornada partida, comezamos a mañá cunhas charlas informativas de presentación deste novo produto de turismo industrial dirixidas a todos os