VENTO MAREIRO

Durante os meses de xullo e de agosto de 2020 os participantes de Special Olympics como nos últimos anos, percorreron algúns dos espazos emblemáticos que temos, o Parque Forestal de Beade, o Parque da Riouxa, o Parque do Castro, o Museo da Conserva, e unha travesía marítima ó interior da Ría de Vigo. Sen dúbida